top of page
  • Vanessa Wissink

Hoe schadelastbeheersing alle partijen helpt

Schadelastbeheersing heeft een zakelijke klank en richt zich op financiën. Maar acties gericht op schadelastbeheersing leveren een win-win op voor zowel werkgever als (ex-)werknemer.


Casus

Eind 2018 ontving een werkgever een brief met betrekking tot medewerkster X. Deze medewerkster was reeds in 2016 afgeschat op WGA 80-100, dus berichtte de brief dat haar Loongerelateerde Uitkering (LGU) werd omgezet naar een Loonaanvullingsuitkering (LAU). Vreemd, want naar kennis van de werkgever had er geen (her-)beoordeling plaatsgevonden. Na contact met de medewerkster bleek dit inderdaad niet het geval. Verbetering in de situatie was er niet. De gezondheid van de medewerkster bleek zelfs verder achteruitgegaan. Daarnaast gaf ze aan dat de onzekerheid met betrekking tot een herbeoordeling van het UWV en de re-integratie die daarmee gepaard zou gaan ook de nodige psychische belasting.


Herbeoordeling

In het gesprek dat ik had met de medewerkster heb ik uitgelegd dat het zinvol was om een herbeoordeling aan te vragen. Aangezien de medewerkster als sinds 2014 arbeidsongeschikt was en de situatie niet verbeterd bleek, kwam dit in mijn optiek overeen met een duurzame situatie van arbeidsongeschiktheid zoals gesteld in de richtlijnen van het UWV, die vervolgens leidt tot een IVA uitkering. De medewerkster ging akkoord en de herbeoordeling werd aangevraagd. En met succes!
Voordelen voor werkgever en werknemer

De overgang van WGA 80-100 naar IVA heeft zowel voor de werkgever alsook voor de medewerkster voordelen. Het grootste voordeel voor de medewerkster zit hem in een permanente status, waarbij zij niet hoeft te vrezen voor een herbeoordeling en wordt gedwongen tot re-integreren. Niet omdat ze dat niet wil, maar omdat ze dat niet kan. Daarnaast geniet ze meer inkomen: de IVA keert 75 % uit, de WGA maar 70 %.

Voor de werkgever betekent de overgang van WGA naar IVA dat de doorbelasting in de WHK premie stopt, waardoor deze premie omlaag gaat, in het meest gunstige geval voor 10 jaar. In het geval van deze medewerkster is de werkgever 8 jaar doorbelasting bespaard gebleven, dus € 86.000,00.

Opmerkingen


bottom of page